Συνεχίζουμε τις επισκέψεις στα χωριά. Καμάρι, Μέση, Αρνάδος [22/9]

Συνεχίζουμε τις επισκέψεις στα χωριά

Σήμερα Παρασκευή 𝟐𝟐 Σεπτεμβρίου 𝟐𝟎𝟐𝟑:

𝟏𝟖:𝟎𝟎 Καμάρι (Αίθουσα)

𝟏𝟗:𝟎𝟎 Μέση (Αίθουσα)

𝟐𝟎:𝟎𝟎 Αρνάδος (Ρήγος)